Perrysburg vs Anthony Wayne, Friday, Sept. 30, 2022